Przejdź do głównej treści

thelandhouseprägant_logo_web_new

Nadruk

 

Odpowiedzialny za treść:
Das Landhaus Apartments Prägant
Familie Prägant
Kirchheimerweg 8
A-9546 Bad Kleinkirchheim

Telefon +43-(0)5675-6248
Faks +43-(0)5675-6544
[email protected]
www.praegant.net

Obowiązek informowania zgodnie z § 5 ust. 1 ustawy o handlu elektronicznym(link do WKO).
Obowiązują austriackie warunki umowy hotelowej(niemiecki | angielski).

Ten nadruk dotyczy również strony na Facebooku https://www.facebook.com/DasLandhausPraegantBadKleinkirchheim.

bkk_logo_pl

TQI - Zakwaterowanie - Das Landhaus Apartments Prägant

Logo KaerntenCard 300px

logo_rodziny_euro_partnera

Gwarancja najlepszej ceny w Karyntii - Das Landhaus Apartments Prägant

  Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość przedstawionych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji są z zasady wykluczone, o ile ze strony autora nie można udowodnić winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez osobnego powiadomienia oraz do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

    Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez firmę Google, Inc ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki "cookie", czyli pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z internetu.

    Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby te przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

     Das Landhaus Apartments Prägant dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, które sam stworzył lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty wolne od licencji. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych materiałów stworzonych przez Landhaus Apartments Prägant należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych takich grafik, plików audio, sekwencji wideo i tekstów jest zabronione bez wyraźnej zgody Landhaus Prägant.
       Das Landhaus Apartments PrägantTVB Bad Kleinkirchheim, Mathias Prägant, szeregowy

        Partner w regionie: TVB Bad Kleinkirchheim

         Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostałeś przekierowany. Jeśli części lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

         Baner zgody na pliki cookie od Real Cookie Banner